Uw situatie

Welkom bij Stichting Calpam Pensioenfonds.

Waarmee kunnen wij u helpen? Wat wilt u weten over uw huidige of toekomstige pensioen? Op deze website vindt u alle gewenste informatie.

De Stichting Calpam Pensioenfonds, kortweg SCP, is er voor werknemers, ex-werknemers en gepensioneerde werknemers van Calpam. Wij streven er naar op een zorgvuldige en kostenefficiënte manier uitvoering te geven aan uw toekomstige of huidige pensioenvoorziening. Dat lukt behoorlijk goed, getuige de gouden Pension Pro Award voor ‘beste pensioenfonds van Nederland 2015’. Maar in het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst dus blijven we ons best doen.

Zekerheid voor nu en later

Als gepensioneerde wilt u zekerheid over uw pensioen en over het feit of dit mee stijgt met de prijzen zodat uw koopkracht behouden blijft. Met andere woorden: dat uw pensioen wordt geïndexeerd. Een graadmeter daarvoor is de dekkingsgraad. Deze wordt berekend door alle bezittingen van het pensioenfonds te delen door de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is dus een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Als SCP horen we bij de pensioenfondsen met een zeer solide dekkingsgraad. Waardoor u dus een grote mate van zekerheid hebt over de indexatie

Opgebouwd pensioen

Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u bij CALPAM en vorige werkgevers heeft opgebouwd. Ook staat daar aangegeven wanneer u uw AOW datum heeft bereikt en hoeveel AOW u dan kunt verwachten.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad per 30 april 2023 is: 173,2 %

De dekkingsgraad per 31 december 2022 is: 174,0 %

Klik hier voor de laatste cijfers