Uw situatie

Veel Gestelde Vragen

 

Wat betekent waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en u ook onder de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dit waardeoverdracht. Gebruik hiervoor altijd het aanvraagformulier van uw nieuwe werkgever. Laat u hierover vooraf goed informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de soort pensioenregeling van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Ook is het van belang om bij de nieuwe pensioenregeling te kijken of er de afgelopen jaren wel indexaties zijn verleend en/of er is gekort. Di zegt namelijk iets over de financiële positie van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Besluit u geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij ons of bij uw vorige pensioenuitvoerder staan.

Wat is indexatie

Behoud van waarde

Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met €100 kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Ons fonds kan hiervoor zorgen door uw pensioen te indexeren. In dat geval krijgt u meer pensioen. Zo houdt uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden.

Indexeert het fonds mijn pensioen?

Uw pensioen wordt niet doelgericht aangepast. Indexatie is dus geen recht.
Het bestuur van ons fonds kan ieder jaar besluiten of het de mogelijkheid heeft de pensioenen te indexeren. Ons fonds kan alleen indexeren als het voldoende vermogen heeft. Als u in een bepaald jaar een indexatie krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een indexatie krijgt. En de indexatie kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Het fonds noemt dit een 'voorwaardelijke indexatie'.

 

Wanneer wordt mijn pensioen overgemaakt naar mijn bankrekening

Welke wijzigingen dient u door te geven?

Welke wijzigingen moet u doorgeven

Van de volgende gebeurtenissen worden wij graag schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld:

  • adreswijziging
  • wijziging bankrekeningnummer
  • overlijden deelnemer, pensioengerechtigde of partner
  • huwelijk, geregistreerd partnerschap
  • echtscheiding, einde geregistreerd partnerschap
  • geboorte