Uw situatie

Met pensioen en dan?

Enkele maanden voordat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons een zogenaamde pensioenbrief met de pensioenbedragen (ouderdoms- en eventueel partnerpensioen) en overige algemene informatie.

In de maand januari ontvangt u een jaaropgaaf en loonstrook en kunt u de indexatiebrief op de website vinden. Zo mogelijk sturen wij deze per mail. U ontvangt geen pensioenspecificatie als er geen wijzigingen zijn opgetreden in uw pensioenuitkering. De berekening van uw uitkering is dan immers gelijk aan de laatste keer dat u een specificatie heeft ontvangen. Zodra er zich weer een wijziging voordoet, ontvangt u een specificatie.