Uw situatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen?

Bent u niet langer werkzaam bij Calpam dan bouwt u ook geen pensioen meer op bij SCP en uw recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw komt te vervallen.

Enige maanden na het einde van uw dienstverband ontvangt u een brief van ons met uw opgebouwde pensioenaanspraken per de datum van uit dienst treden. Gaat u met pensioen dan informeren wij u ruim van te voren over uw pensioenuitkering.

Meenemen of niet?
Gaat u bij een ander bedrijf werken, dan kunt u er voor kiezen uw opgebouwde pensioen bij ons te laten staan. Of u kunt het meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Aangezien de SCP een zeer solide pensioenfonds is met een hoge dekkingsgraad kan het verstandig zijn uw opgebouwde pensioen bij ons te laten staan. Wij adviseren u hier graag persoonlijk over, neem contact met ons op.

Wilt u gebruik maken van uw recht op waardeoverdracht dan moet u hiervoor de formulieren aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u, als u met uw DigiD inlogt, zien hoeveel pensioen u tot nu toe opgebouwd heeft.