Uw situatie

Laatste nieuws

Januari 2023 - Indexatie per 1 januari 2023

Stichting Calpam Pensioenfonds (hierna SCP) probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van het prijsindexcijfer over de periode 1 oktober tot 30 september.

Levensjarenregeling geldend voor medewerkers in dienst gekomen bij Calpam voor 1-1-1990

Het voor dit jaar gehanteerde prijsindexcijfer is de stijging van het “CPI alle huishoudens” in de periode 2021 tot 2022. Uw pensioen is per 1 januari 2023 verhoogd met 14,53 %. De prijzen zijn in dezelfde periode ook met 14,53 % omhooggegaan.

SCP heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

 • Per 1 januari 2022 met 2,70 %. De prijzen gingen toen met 2,70 % omhoog.
 • Per 1 januari 2021 met 1,11 %. De prijzen gingen toen met 1,11 % omhoog.
 • Per 1 januari 2020 met 2,65 %. De prijzen gingen toen met 2,65 % omhoog.

Middelloonregeling geldend voor medewerkers in dienst (gekomen) bij Calpam op of na 1-1-2002

Het voor dit jaar gehanteerde prijsindexcijfer is de stijging van het “CPI alle huishoudens afgeleid” in de periode 2021 tot 2022. Uw pensioen is per 1 januari 2023 verhoogd met 17,16 %. De prijzen zijn in dezelfde periode ook met 17,16 % omhooggegaan.

SCP heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd conform de stijging van het prijsindexcijfer:

 • Per 1 januari 2022 met 2,57 %. De prijzen gingen toen met 2,57 % omhoog.
 • Per 1 januari 2021 met 0,99 %. De prijzen gingen toen met 0,99 % omhoog.
 • Per 1 januari 2020 met 1,64 %. De prijzen gingen toen met 1,64 % omhoog.

SCP betaalt deze en eventuele toekomstige verhogingen van uw pensioen in principe uit beleggingsrendementen. Daarnaast is de financiële positie van SCP, vooral de dekkingsgraad, van groot belang. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Gezien de hoge dekkingsgraad en het behoudende beleggingsbeleid is de kans echter klein dat uw pensioen de komende jaren wordt gekort.

 

 

Januari 2022 - Indexatie per 1 januari 2022

Stichting Calpam Pensioenfonds (hierna SCP) probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van het prijsindexcijfer over de periode 1 oktober tot 30 september.

Levensjarenregeling geldend voor medewerkers in dienst gekomen bij Calpam voor 1-1-1990

Het voor dit jaar gehanteerde prijsindexcijfer is de stijging van het “CPI alle huishoudens” in de periode 2020 tot 2021. Uw pensioen is per 1 januari 2022 verhoogd met 2,70 %. De prijzen zijn in dezelfde periode ook met 2,70 % omhooggegaan.

SCP heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

 • Per 1 januari 2021 met 1,11 %. De prijzen gingen toen met 1,11 % omhoog.
 • Per 1 januari 2020 met 2,65 %. De prijzen gingen toen met 2,65 % omhoog.
 • Per 1 januari 2019 met 1,88 %. De prijzen gingen toen met 1,88 % omhoog.

Middelloonregeling geldend voor medewerkers in dienst (gekomen) bij Calpam op of na 1-1-2002

Het voor dit jaar gehanteerde prijsindexcijfer is de stijging van het “CPI alle huishoudens afgeleid” in de periode 2020 tot 2021. Uw pensioen is per 1 januari 2022 verhoogd met 2,57 %. De prijzen zijn in dezelfde periode ook met 2,57 % omhooggegaan.

SCP heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd conform de stijging van het prijsindexcijfer:

 • Per 1 januari 2021 met 0,99 %. De prijzen gingen toen met 0,99 % omhoog.
 • Per 1 januari 2020 met 1,64 %. De prijzen gingen toen met 1,64 % omhoog.
 • Per 1 januari 2019 met 1,47 %. De prijzen gingen toen met 1,47 % omhoog.

SCP betaalt deze en eventuele toekomstige verhogingen van uw pensioen in principe uit beleggingsrendementen. Daarnaast is de financiële positie van SCP, vooral de dekkingsgraad, van groot belang. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Gezien de hoge dekkingsgraad en het behoudende beleggingsbeleid is de kans echter klein dat uw pensioen de komende jaren wordt gekort.

 

Januari 2021 - Indexatie per 1 januari 2021

Stichting Calpam Pensioenfonds (hierna SCP) probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van het prijsindexcijfer over de periode 1 oktober tot 30 september.

Levensjarenregeling geldend voor medewerkers in dienst gekomen bij Calpam voor 1-1-1990

Het voor dit jaar gehanteerde prijsindexcijfer is de stijging van het “CPI alle huishoudens” in de periode 2019 tot 2020. Uw pensioen is per 1 januari 2021 verhoogd met 1,11 %. De prijzen zijn in dezelfde periode ook met 1,11 % omhooggegaan.

 SCP heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:

 • Per 1 januari 2020 met 2,65 %. De prijzen gingen toen met 2,65 % omhoog.
 • Per 1 januari 2019 met 1,88 %. De prijzen gingen toen met 1,88 % omhoog.
 • Per 1 januari 2018 met 1,45 %. De prijzen gingen toen met 1,45 % omhoog.

Middelloonregeling geldend voor medewerkers in dienst (gekomen) bij Calpam op of na 1-1-2002

Het voor dit jaar gehanteerde prijsindexcijfer is de stijging van het “CPI alle huishoudens afgeleid” in de periode 2019 tot 2020. Uw pensioen is per 1 januari 2021 verhoogd met 0,99 %. De prijzen zijn in dezelfde periode ook met 0,99 % omhooggegaan.

SCP heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd conform de stijging van het prijsindexcijfer:

 • Per 1 januari 2020 met 1,64 %. De prijzen gingen toen met 1,64 % omhoog.
 • Per 1 januari 2019 met 1,47 %. De prijzen gingen toen met 1,47 % omhoog.
 • Per 1 januari 2018 met 1,47 %. De prijzen gingen toen met 1,47 % omhoog.

SCP betaalt deze en eventuele toekomstige verhogingen van uw pensioen in principe uit beleggingsrendementen. Daarnaast is de financiële positie van SCP, vooral de dekkingsgraad, van groot belang. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Gezien de hoge dekkingsgraad en het behoudende beleggingsbeleid is de kans echter klein dat uw pensioen de komende jaren wordt gekort

November 2020 - Jaarverslag 2019 en verkort jaarverslag 2019

Met plezier kunnen we mededelen dat beide documenten zijn gepubliceerd onder downloads. Het verkort jaarverslag is een samenvatting van het jaarverslag en specifiek gericht op de gepensioneerden, gewezen deelnemers en deelnemers. In het verleden werd het verkort jaarverslag opgestuurd en dat doet SCP niet meer.  Tevens werd voorheen in het verkort jaarverslag aangegeven wie er met pensioen waren gegaan en werd het overlijden van gepensioneerden vermeld. Vanwege de privacy wetgeving kan SCP dat niet meer doen. 

September 2020 - Beleidsdekkingsgraad

In het overzicht van de dekkingsgraad wordt nu ook de beleidsdekkingsgraad weergegeven. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.

Juli 2020 - Sleutelfunctiehouders (IORP II)

Voortkomend uit nieuwe wetgeving, IORP II, heeft het bestuur drie sleutelfunctiehouders benoemd:

 • Dhr. M. de Wit als sleutelfunctiehouder Risicobeheer;
 • Dhr. H. Sieraad als sleutelfunctiehouder Internal Audit;
 • Dhr. J.J.M. Tol (Triple A) als sleutelfunctiehouder Actuarieel;

 December 2018 - IPE AWARD

Stichting Calpam-Pensioenfonds wint op 4 december 2018 een IPE award voor "beste ondernemingspensioenfonds van Europa"!

IPE award.jpg

 

Artikel in Pensioen Pro.

Artikel in Winners IPE conference awards 2018