Uw situatie

Wat is Stichting Calpam Pensioenfonds?

Stichting Calpam Pensioenfonds, kortweg SCP, beheert de pensioenen van Calpam medewerkers en zij die hebben gewerkt bij Calpam. Ons doel is een zorgvuldige en kostenefficiënte uitvoering van de pensioenregeling. Daarbij staan het waarborgen van uw pensioen en uw belangen voorop. Stichting Calpam Pensioenfonds is, de naam zegt het al, een stichting. Dat betekent dat we werken zonder winstoogmerk.

Wat is ons streven?
Onze missie is om op nauwgezette, integere en transparante wijze uitvoering te geven aan onze taak. Het bestuur zorgt er daarbij voor dat het hiervoor adequaat is toegerust. Het doet dat door toegewijd en op een deskundige, competente manier met voldoende beschikbare tijd deze taak uit te voeren.

Wat is onze strategie?
Onze strategie richt zich bij de uitvoering van de pensioenregeling op de bescherming van de opgebouwde aanspraken, het doen van stabiele uitkeringen en het realiseren van een aanvaardbaar niveau van de uitvoerings- en vermogenskosten. Omdat de SCP een relatief klein pensioenfonds is, geldt voor wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden de stelregel ‘uitbesteding tenzij’. De uitbestedingsovereenkomsten worden zo geformuleerd dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid altijd kan waarmaken.

Met welk doel?
Wij streven er naar voor onze deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden een zo hoog mogelijk rendement te halen, zonder grote risico’s te lopen. Dat houdt in dat we een behoudende beleggingsstrategie volgen en ons niet laten leiden door de waan van de dag. Dat we daarmee succes hebben, wordt onder andere geïllustreerd door het behalen van de gouden Pension Pro Award voor ‘beste pensioenfonds van Nederland 2015’.