Uw situatie

Organisatie

Het bestuur bestaat uit 6 personen. Hiervan zijn er drie benoemd door de directie van Calpam, twee door de deelnemers en één door de gepensioneerden.
De bestuurssamenstelling was ultimo januari 2018 als volgt:

Benoemd door directie

K.F. van Capelle

Voorzitter 

A.I. Foursoff

Penningmeester

 
 

vacature

Secretaris

 
Benoemd door deelnemers:

M.C. Kleingeld-Bal

Bestuurslid

aftredend per 1 januari 2021
 

vacature

Aspirant-lid

 
Benoemd door gepensioneerden: J.F.M. Theunisz Vice-Voorzitter aftredend per 1 juli 2020

 

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt:

Namens de deelnemers: vacature Aspirant-lid
Namens gepensioneerden:

N.P. Woudenberg

aftredend per 1 januari 2023
 

G.J. de Haan 

aftredend per 1 januari 2021
 

E. Kas

aftredend per 1 januari 2022
Namens de gewezen deelnemers: V. de Klerk aftredend per 1 januari 2023
Benoemd door de werkgever: R.J.M. Voorham  

 

Compliance Officer:                                   N.P. Woudenberg