Uw situatie

Organisatie

Het bestuur bestaat uit 6 personen. Hiervan zijn er twee benoemd door de directie van Calpam, twee door de deelnemers en twee door de gepensioneerden.
De bestuurssamenstelling was ultimo januari 2021 als volgt:

Benoemd door directie

K.F. van Capelle

Voorzitter 

A.I. Foursoff

Penningmeester

 
 

 

 

 
Benoemd door (gewezen) deelnemers:

M.G.A.B. de Wit

Bestuurslid

 
 

V. de Klerk

Aspirant-lid

 
Benoemd door gepensioneerden: H. Nieuwenhuijse Vice-Voorzitter  
       
  H.J.T. Blom Aspirant-lid  

Sleutelfunctiehouders 

(geen bestuursleden en geen stemrecht)

     
Risicobeheer M.G.A.B. de Wit    
Internal Audit H. Sieraad    
Actuarieel J.J.M. Tol    

 

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt:

Namens de deelnemers: vacature Aspirant-lid
Namens gepensioneerden:

N.P. Woudenberg

aftredend per 1 januari 2023
 

G.J. de Haan 

aftredend per 1 januari 2024
 

E. Kas

aftredend per 1 januari 2022
Namens de gewezen deelnemers: Vacature  
Benoemd door de werkgever: R.J.M. Voorham  

 

Compliance Officer:                                   N.P. Woudenberg  (email: nwoudenberg@calpampensioenfonds.nl, tel: 06 430 225 09)