Uw situatie

Organisatie

Het bestuur bestaat uit 4 personen. Hiervan zijn er twee benoemd door de directie van Calpam, één door de deelnemers en één door de gepensioneerden.

De samenstelling van de diverse organen was ultimo januari 2021:
     
Bestuur    
Benoemd door directie: K.F. van Capelle Voorzitter
  A.I. Foursoff Penningmeester
Benoemd door (gewezen) deelnemers: M.G.A.B. de Wit Bestuurslid
Benoemd door gepensioneerden: N. Nieuwenhuijse Vicevoorzitter
     
Aspirant bestuursleden   (geen stemrecht)  
Benoemd door (gewezen) deelnemers: V. de Klerk  
Benoemd door gepensioneerden: H. Blom  
     
Sleutelfunctiehouders   (geen bestuur en geen stemrecht)  
Risicobeheer M.G.A.B. de Wit  
Internal Audit H. Sieraad  
Actuarieel J.J.M. Tol  
     
Verantwoordingsorgaan    
Namens de deelnemers: Vacature  
Namens de gepensioneerden: N.P. Woudenberg aftredend per 1 januari 2023
  G.J. de Haan aftredend per 1 januari 2024
  E. Kas aftredend per 1 januari 2022
Namens de gewezen deelnemers: Vacature  
Namens de werkgever: R.J.M. Voorham  
     
Compliance Officer    
N.P. Woudenberg email: nwoudenberg@calpampensioenfonds.nl
  tel: 06 430 225 09