Uw situatie

 

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Op 10 maart 2021 is de Europese SFDR in werking getreden. Dit is een onderdeel van de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden. Inzake de SFDR verklaart Stichting Calpam Pensioenfonds (SCP) het volgende: De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingsprocedure van SCP zijn te vinden in de “Verklaring inzake Beleggingsbeginselen”. SCP houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Het fonds zal geen indicatoren over ongunstige effecten rapporteren (wanneer de Regulatory Technical Standard (RTS) in werking treedt.

De belangrijkste twee redenen, waarom het fonds verklaart dat de belangrijkste ongunstige effecten niet in aanmerking genomen worden, zijn: 

1. SCP is van mening dat het niet de strekking van de wetgeving lijkt te zijn om partijen de mogelijkheid te ontnemen om op een minder uitgebreid niveau  aan due diligence te doen. Anders ondervindt het fonds – als het op eigen initiatief aan due diligence doet ­– de nadelen  van additionele, arbeidsintensieve en dure rapportages. Deze mening wordt ondersteund door de AFM die in haar sectorbrief van 16 december 2020 laat weten dat pensioenfondsen rekening mogen houden met de omvang, aard en complexiteit van hun activiteiten en producten. Verder laat de AFM weten dat een positieve verklaring een wezenlijke impact zou hebben op de rapportageplicht van het fonds.

2. Op de tweede plaats zal het pensioenfonds naar verwachting nog maar een beperkte periode zelfstandig blijven voortbestaan en vooruitlopend daarop geen substantiële wijzigingen meer aanbrengen in haar beleggingen. SCP blijft wel onverminderd doorgaan met de uitvoering van haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)-beleid. Meer hierover leest u op deze website in de “Verklaring inzake Beleggingsbeginselen”. De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) schrijft voor dat het pensioenfonds aangeeft op welke wijze zijn beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het pensioenfonds houdt bij zijn beloningsbeleid geen rekening met duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid van SCP voldoet aan de Code Pensioenfondsen. Het bestuur van het fonds heeft bepaald dat de pensioenregeling onder SFDR wordt aangemerkt als een “Overig product”.