Uw situatie

Wordt mijn pensioen geïndexeerd?

Of uw pensioen wordt geïndexeerd, dus verhoogd om uw koopkracht te blijven garanderen, hangt onder andere af van de dekkingsgraad van de SCP. Het is dus geen recht, maar hangt af van de situatie. Het bestuur van ons fonds kan ieder jaar besluiten of het de pensioenen indexeert.

Wat is indexatie?

Behoud van waarde

Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met €100 kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Ons fonds kan hiervoor zorgen door uw pensioen te indexeren. In dat geval krijgt u meer pensioen. Zo houdt uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden.

Indexeert het fonds mijn pensioen?

Uw pensioen wordt niet doelgericht aangepast. Indexatie is dus geen recht.
Het bestuur van ons fonds kan ieder jaar besluiten of het de mogelijkheid heeft de pensioenen te indexeren. Ons fonds kan alleen indexeren als het voldoende vermogen heeft. Als u in een bepaald jaar een indexatie krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een indexatie krijgt. En de indexatie kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Het fonds noemt dit een 'voorwaardelijke indexatie'.

De afgelopen jaren heeft het fonds de pensioenen als volgt geïndexeerd:

Per 1 januari 2023 met 17,16%. De prijzen gingen toen met 17,16% omhoog.

Per 1 januari 2022 met 2,57%. De prijzen gingen toen met 2,57% omhoog.

Per 1 januari 2021 met 0,99%. De prijzen gingen toen met 0,99% omhoog.

Per 1 januari 2020 met 1,64%. De prijzen gingen toen met 1,64% omhoog.

Per 1 januari 2019 met 4%. De algemene loonontwikkeling ging toen met 4% omhoog.

Per 1 januari 2018 met 1,46%. De prijzen gingen toen met 1,47% omhoog.

Per 1 januari 2017 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 0,01% omlaag.

Per 1 januari 2016 met 0,39%. De prijzen gingen toen met 0,39% omhoog.

Per 1 januari 2015 met 0,57%. De prijzen gingen toen met 0,57% omhoog.

Per 1 januari 2014 met 1,08%. De prijzen gingen toen met 1,08% omhoog.

Per 1 januari 2013 met 2,13%. De prijzen gingen toen met 2,13% omhoog.

Per 1 januari 2012 met 2,47%. De prijzen gingen toen met 2,47% omhoog.