Uw situatie

Hoe zeker is uw pensioen

 

Welke risico’s zijn er

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld, waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen.
Lees meer in laag 2.

Wat gebeurt er als er een tekort is

Als we een tekort hebben, treedt er een herstelplan in werking en kunnen we – indien nodig – een aantal maatregelen treffen.
Lees meer in laag 2.

Wat is indexatie

Uw pensioen wordt niet doelgericht aangepast. Indexatie is dus geen recht.
Het bestuur van ons fonds kan ieder jaar besluiten of het de pensioenen indexeert.
Lees meer in laag 2.