Uw situatie

Wat gebeurt er bij een tekort

Het kan gebeuren dat Stichting Calpam-Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Stichting Calpam-Pensioenfonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Calpam-Pensioenfonds zijn pensioenen nog nooit verlaagd. De daling van 0,01% in 2017 zal echter wel verrekend worden met eventuele indexatie in de toekomst.