Uw situatie

Als u van werkgever verandert

Wat betekent een verandering van baan voor mijn pensioen? Bent u niet langer werkzaam bij Calpam, dan bouwt u ook geen pensioen meer op bij Stichting Calpam Pensioenfonds. Enige maanden na het einde van uw dienstverband laten wij u schriftelijk weten wat uw opgebouwde pensioenaanspraken zijn per de datum van uit dienst treden. Gaat u met pensioen dan informeren wij u ruim van te voren over uw pensioenuitkering.

Meenemen of niet? Gaat u bij een ander bedrijf werken, dan kunt u er voor kiezen uw opgebouwde pensioen bij ons te laten staan of het meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Aangezien de SCP een zeer solide pensioenfonds is met een hoge dekkingsgraad kan het verstandig zijn uw opgebouwde pensioen bij ons te laten staan. Wij adviseren u hier graag persoonlijk over. U kunt hiervoor contact opnemen met SCP.

Wilt u gebruik maken van uw recht op waardeoverdracht dan moet u hiervoor de formulieren aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u, als u met uw DigiD inlogt, zien hoeveel pensioen u tot nu toe opgebouwd heeft.