Uw situatie

Wat bouwt u op

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. In onze regeling is de franchise gelijk aan 10/7,5 x de enkelvoudige AOW voor gehuwden en wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Uw pensioenregeling kent een ouderdomspensioen, een partnerpensioen, een wezenpensioen en een (gedeeltelijke) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Het jaarsalaris (het pensioengevend salaris) waarover u pensioen opbouwt, bedraagt maximaal € 114.866 (2022) op fulltime basis. Over de eerste € 14.802 (2022) van uw pensioengevend salaris bouwt u geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Het deel waarover u geen pensioen opbouwt, heet in vaktermen: franchise. De pensioengrondslag is uw pensioengevendsalaris verminderd met de franchise. Ieder jaar worden het pensioengevend salaris en de franchise per 1 januari aangepast.

Wat heeft u opgebouwd

Hoeveel u aan pensioen opbouwt, hangt met name af van de hoogte van uw salaris en het aantal jaren dat u aan de pensioenregeling deelneemt. Voor ieder deelnemersjaar bouwt u voor uw ouderdomspensioen 1,875% op van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. U kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen u ieder jaar opbouwt.

Rekenvoorbeeld

Stel u werkt fulltime, uw salaris is € 25.000, de franchise is € 15.000  en hebt een opbouwpercentage van 1,875%:

  • Pensioengevend salaris – Franchise = pensioengrondslag
  • Pensioengrondslag x Opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw
Pensioengrondslag: € 25.000 – € 15.000 = € 10.000
Jaarlijkse pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen: € 10.000 x 1,875% = € 187,50

Elk jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarin uw pensioenopbouw staat vermeld.

Als u de waarde van het opgebouwde pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder aan ons fonds heeft overgedragen, dan krijgt u daarvoor extra deelnemersjaren toegekend.

Een totaaloverzicht van al uw pensioenaanspraken, ook die bij eerdere werkgevers zijn opgebouwd, kunt u bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.