Uw situatie

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling

U bouwt ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Bovendien als u arbeidsongeschikt wordt hoeft u zelf geen pensioenpremie meer te betalen, terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

Toch is het goed van een aantal specifieke zaken kennis te nemen.

Lees meer in laag 2