Uw situatie

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wezenpensioen op risicobasis

Partnerpensioen op risicobasis

 

Uitgesloten inkomensbestandsdelen

U bouwt geen pensioen op over bijvoorbeeld gratificaties, tantièmes, overwerk en onkostenvergoedingen.

Ongehuwd samenwonen

Let op: als u ongehuwd samenwoont, ook al ligt dit vast in een (notariële) samenlevingsovereenkomst, heeft uw partner niet altijd automatisch recht op partnerpensioen. Neem voor informatie over uw persoonlijke situatie contact op met Stichting Calpam Pensioenfonds.