Uw situatie

Ouderdomspensioen

Werknemers van Calpam bouwen pensioen op volgens de tegenwoordig geldende pensioenregeling, de zogenaamde middelloonregeling. De middelloonregeling, ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd, is een pensioenregeling waarbij het pensioen afhangt van twee factoren: het aantal jaren dat u in loondienst was en het salarisverloop in deze periode.

De middelloonregeling keert, vanaf het moment dat u met pensioen gaat, een bepaald percentage van uw gemiddeld verdiende salaris uit. Doorgaans ligt dit percentage op 70 procent. Begint u uw loopbaan met een laag salaris, dan bouwt u hierover een laag pensioen op. Stijgt uw salaris tijdens uw loopbaan, dan stijgt ook uw opgebouwde pensioen. Uiteindelijk ontvangt u een pensioen dat doorgaans zo’n 70 procent van uw gemiddelde salaris tijdens uw gehele loopbaan is. Om het opgebouwde pensioen tegen inflatie te beschermen, verhoogt uw werkgever de opgebouwde bedragen doorgaans met een percentage gelijk aan de loon- of prijsindex.

U kunt er ook voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. 

U bouwt niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen op. Uw ouderdomspensioen is namelijk een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt in verband met de AOW, heet ‘franchise’. U bouwt jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op over het pensioengevend salaris minus de franchise.

Kijk voor de hoogte van het door u opgebouwde ouderdomspensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.