Uw situatie

 

Overlijden

Partner en wezenpensioen U bouwt niet alleen ouderdomspensioen op, maar ook een pensioen voor uw partner en voor uw kinderen een wezenpensioen.

Partnerpensioen Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het partnerpensioen bedraagt 70% van uw ouderdomspensioen.

Wezenpensioen Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot het kind 18 jaar wordt of als het kind 18 jaar of ouder is maar nog geen 27 jaar en waarvoor geldt dat het kind studerend is in de zin van de Wet op de Studiefinanciering en/of invalide is en een uitkering ontvangt ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsfinanciering jonggehandicapten.

U kunt meer over het partner- en wezenpensioen lezen in het pensioenreglement. De hoogte van het partner- en wezenpensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Algemene nabestaandenwet Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

In geval van overlijden verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Stichting Calpam Pensioenfonds.