Uw situatie

Welke keuzes heeft u zelf

Verandert u van baan

Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Ook kunt u bij indiensttreding bij Calpam het bij uw vorige werkgever opgebouwde pensioen meenemen naar ons fonds.

Lees meer in laag 2.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan en dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij beeindiging deelnemerschap of met ingang van de datum waarop het ouderdomspensioen ingaat of kan ingaan.

Lees meer in laag 2.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? De keuze kan eenmalig gemaakt worden en dient uiterlijk op de (vervroegde) ingangsdatum van het ouderdomspensioen aan het bestuur van de Stichting schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. De keuze is onherroepelijk.

Lees meer in laag 2.

Eerder met pensioen

Wilt u eerder met pensioen gaan? De deelnemer dient de keuze hiertoe tenminste 3 maanden voor de vervroegde ingangsdatum van het ouderdomspensioen schriftelijk aan het bestuur van de stichting kenbaar te maken. De keuze is onherroepelijk.

Lees meer in laag 2.

Later met pensioen

Wilt u later met pensioen gaan? De deelnemer dient de keuze hiertoe tenminste 3 maanden voor de ingangsdatum van het ouderdomspensioen schriftelijk aan het bestuur van de stichting kenbaar te maken. De keuze is onherroepelijk.

Lees meer in laag 2.